Clients / Cleientiaid

Cydlynydd cynnwys gwefan a newyddiaduraeth / content coordinator and journalism  
Gwefan Lleol. Cymru: http://www.lleol.cymru
Gohebydd llawrydd Golwg 360: http://www.golwg360.com

Cysylltiadau Cyhoeddus / Public Relations
Gwasg y Lolfa Publishers http://www.ylolfa.com
Annog Cyf.http://www.mentermon.com/annog.htm
Busnes Eryri
Y Gynghrair http://www.ygynghrair.com/
Recordiau Sain http://www.sainwales.com/
Jones o Gymru / Jones Crisps http://www.jonesogymru.com/

Cynhyrchu Ffilmiau / Film and Media Production
Annog Cyf. https://www.youtube.com/user/CronfaGalluogi
11 Stryd y Castell ffilm hyrwyddo / Promo film http://11-stryd-y-castell-conwy.co.uk/
Blodyn Aur Rapeseed Oil http://www.madryn.co.uk/blodyn-aur
Llwyddo’n Lleol http://www.menterabusnes.co.uk/en/llwyddo

Ymgynghori Cyfryngau Cymdeithasol a hyfforddiant technoleg gwybodaeth / Social Media Consultancy and IT training.
Gweithdai Cyfryngau Cymdeithasol Social Media Workshops / Mantell Gwynedd http://www.mantellgwynedd.com/
Cyrsiau Straeon Digidol, Digital Storytelling Workshops, Coleg Harlech http://harlech.ac.uk/en/
Rheoli Cynnwys Gwe / Web Content Management Ymgynhorwyr Ariannol DJ Lawrence and Associates, Porthmadog http://dj-lawrence.com/
Cyrsiau Technoleg Gwybodaeth / Information Technology Courses, Coleg Sir Gar http://www.colegsirgar.ac.uk/

Business Mentoring / Mentora Busnes
Mentora Cynllun Busnes Prosiect Ffatri Fenter / Business plan mentoring Taste of Enterprise @ Menter a Busnes http://www.menterabusnes.co.uk
Mentora ymgeiswyr Llwyddo’n Lleol / Mentoring Llwyddo’n Lleol Candidates http://www.menterabusnes.co.uk/en/llwyddo
Role Model for Big Ideas Wales / Model rol ar gyfer Syniadau Mawr Cymru: http://ms.fs4b.wales.gov.uk/sub_sites/yes/content/about_yes/welcome_to_big_ideas_wales.aspx?lang=cy-gb

Adroddiadau Ymchwil / Research Reports
Asesiad Impact yn y Diwylliant Cerddoriaeth / Welsh Music Industry Study Prifysgol Bangor University 2009 http://www.bangor.ac.uk
Adroddiad Dichonolrwydd Sefydlu Corff Casglu i Gymru 2010/ Feasibility Report on the Establishment of a Welsh Royalties Society 2010 http://www.cambrensis.uk.com/
Interpretation Plan / Cynllun Dehongli, Amgueddfa Henry Jones, Llangernyw www.burum.co.uk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s