Y Fflach o Aberteifi

Beth sy’n gyffredin rhwng y band o Aberteifi, yr Ail Symudiad a’r Buzzcocks?- Yr ateb i hynny yw – mae’r ddau fand ymhlith y detholion prin iawn hynny sydd wedi pontio pum degawd yn perfformio ond y gwahaniaeth yw, mae’r band o Aberteifi yn parhau i berfformio’n gyson ac ar fin rhyddhau cyfrol o’r enw Fflach o Ail Symudiad a chryno ddisg i gofnodi’r hanes. Gyda chlasuron fel Rifieira Cymraeg, Garej Paradwys a Twristiaid yn y Dre, mae’r band dros y blynyddoedd wedi swyn gyfareddu cannoedd o gynulleidfaoedd led-led Cymru.
Bydd y gyfrol yn garreg filltir bwysig i’r band sy’n dathlu bron i dri deg pum mlynedd yn perfformio ac mae’r ddau frawd sef yr hynod Richard (Jones) a Wyn (Lewis Jones) Fflach fel y’i gelwid yn edrych ymlaen i wneud y daith hon o amgylch Cymru i gydfynd a lansio’r llyfr.
Llun006a
Meddai Richard, “Dwi’n edrych mlaen i’r daith fer o gwmpas Cymru, yn Tafwyl, Caerdydd; Saith Seren, Wrecsam, y dre ble roeddwn arfer trefnu sawl bws-mini i weld Cymru yn chwarae yn y 70au a’r 80au; Gwyl Arall, Caernarfon ac wrth gwrs y gig adre yn Neuadd y Dderwen, Rhosygilwen ger Aberteifi. Y mae hiwmor yn rhan pwysig o’r band ac yn un o’r rhesymau pam i ni dal i chwarae, a hefyd mae’r ochr gymdeithasol yn grêt, yn cwrdd a ffrindiau yn y gogledd a’r de.”
Ail Symudiad oedd y band cyntaf Cymraeg i ddod o Aberteifi a hwynt oedd yr unig fand na ddaeth o neuaddau preswyl prifysgolion fel y gwnaeth llawer o fandiau Cymraeg ar y pryd , fel yr eglurodd Richard.
“Efallai bod rhai pobl ddim yn gwybod ond Ail Symudiad yw y band cyntaf Cymraeg oedd ddim wedi dod o ysgol na choleg, ac ar dechrau ein gyrfa roeddwn yn adnabod neb, ond ar ol cwrdd a Trwynau Coch, anfonwyd demo at Eurof Williams, Sosban a hynny oedd ein cam cyntaf i’r SRG. Yr adeg hynny hefyd roedd ddim un band Cymraeg wedi dod o Aberteifi.”

Llun031
Nid yn unig eu bod yn rhan o fand llwyddiannus a chynhyrchiol, mae’r ddau frawd wedi bod yn weithgar tu hwnt ers 1981 yn rhedeg label Fflach sydd erbyn hyn yn un o gwmniau recordiau mwyaf blaenllaw Cymru. Yn wreiddiol, ffurfiwyd label Recordiau Fflach i helpu bandiau eraill gael sylw a rhoi cyfle iddynt recordio ac i ryddhau senglau. Ond penderfynodd y ddau frawd ym 1984 i barhau gyda’r label, ac erbyn hyn mae amrywiaeth eang o gerddoriaeth yn ei catalog, a dros 400 o deitlau ar y pedair label – Fflach, fflach:tradd , Rasp a Mwldan a stiwdio recordio 32 trac. Gyda meibion Richard, Dafydd a Osian bellach yn rhan o’r band, mae’r Ail Symudiad yn wynebu’r unfed ganrif ar hugain yn hyderus.
Yn y gyfrol, rydym yn cael hanes diddorol y band a’r label fel ei gilydd, gyda llu o artistiaid amlwg yn talu teyrnged i’r brodyr o Aberteifi. Ymhlith y bobl amlwg yw’r DJ Radio 1 Huw Stephens sy’n crisialu eu cyfraniad,
“Mae eu cariad at gerddoriaeth, teulu, ffrindiau a’u cynefin yn plethu yn eu bywydau bob dydd, a byddai Cymru, a’r sîn gerddoriaeth, yn lle tlotach hebddyn nhw a’u gwaith gwych.”
Ychwanegodd Richard, “I ni yn ddiolchgar iawn i’r Lolfa am y cyfle i ysgrifennu y llyfr hwn, sy’n nodi gyrfa y band a’r label ac mae ‘na CD am ddim yng nghefn y llyfr, gyda chaneuon y bydd llawer heb eu clywed o’r blaen – deuddeg cân i gyd. Gyda gigs yn yr Eisteddfod hefyd mae haf brysur o’n blaen – a dim amser i Sefyll ar y Sgwâr!”
————————————————-

Am ragor o wybodaeth neu drefnu cyfweliad gyda Richard neu Wyn, cysylltwch gyda Deian ap Rhisiart ar 07786323618 neu deian@mwndo.com
Lluniau: Caption: Richard Jones a Wyn Lewis Jones yn perfformio.
Manylion
Archif o’r band, Garej Paradwys : http://www.youtube.com/watch?v=Q2zMjeB6Hq8
https://twitter.com/ylolfa /
https://twitter.com/fflachcyf
http://twitter.com/deianap
Gwefan http://www.ylolfa.com
Ail Symudiad ar daith! Sgwrs a chân a hel atgofion gydag Ail Symudiad ac Aled Wyn.
Sadwrn 12 Gorffennaf, 4pm
Pabell Lenyddiaeth, Ffair Tafwyl, Caerdydd.
Gwener 18 Gorffennaf, 8pm
Saith Seren, Wrecsam.
Sadwrn 19 Gorffennaf, 4.45pm
Clwb Canol Dre, Gŵyl Arall, Caernarfon.
Iau 24 Gorffennaf, 7.30pm
Neuadd y Dderwen, Rhosygilwen, Cilgerran, Aberteifi.

………………………………………………….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s