Y gŵr a’i olwg ar gant yn cofleidio technoleg newydd

Peth peryglus iawn yw dweud nad yw pobl hŷn yn gallu cynefino a’r dechnoleg newydd. Mae Ray Rees newydd droi ei 98 mlwydd oed ac mae ar flaen y gad yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf  gyda awch a brwdfrydedd. Mae’n hen law ar ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol fel Twitter, Facebook a Skype a gellir dadlau mai ef yw trydarwr hynaf  Cymru a thu hwnt.

Mae’n byw yn Llys y Coed, Llanfairfechan, a chafodd ei gyflwyno wythnos yn ôl gydag Amazon Kindle gan Fusnes Eryri fel rhodd i ddathlu’i ben-blwydd. Bydd hyn yn ei alluogi i ail gydio yn ei hoffter o ddarllen ond caiff wneud hyn bellach ar ffurf electronig.

Roedd Ray wedi gwirioni a’r rhodd, fel yr eglurodd, “Dwi wedi cael anrheg bendigedig fu’n syndod mawr i mi. Rhaid i mi fynd ati rwan i ddysgu sut i archebu llyfrau ar y we a dwi’n siŵr y caf oriau o ddiddanwch ac  fe fydd hi’n llawer haws i mi wneud hynny na darllen llyfrau. Dwi’n barod i fynd yn ôl ar y we ac fe af ar Twitter os fyddaf angen clywed  am ambell sgandal!”

Mynychodd Ray gwrs Straeon Digidol a gyflwynwyd gan Busnes Eryri, a derbyniodd achrediad drwy gydweithrediad Coleg Harlech â’r cwmni.

“O’i ystyried” meddai, “mae’r hyfforddiant wedi rhoi llawer mwy o hyder i mi. Sylweddolaf y gallaf wneud hyn gan fod yr hyfforddiant wedi’i gyflwyno’n eithriadol o ddifyr a da ac ni ellid chwaith ddychmygu gwell criw o hogiau fel tiwtoriaid.”

Mae plant Ray’n byw yng Nghanada a Seland Newydd ond mae’r we bellach wedi dod a’r teulu’n llawer iawn nes at ei gilydd. “Dwi’n defnyddio Skype yn rheolaidd ac mae’n wych gallu cadw mewn cysylltiad.” meddai.

Eglurodd Evie Wyn Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr Busnes Eryri, fod pen-blwydd Ray wedi digwydd disgyn ar ddiwrnod olaf y cwrs olaf o’r cytundebau gyda Porth Ymgysylltu’r WCVA. “Penderfynwyd mai addas iawn fyddai cyflwyno Kindle i Ray gan fod ei ddiddordeb yn y dechnoleg newydd wedi cael ei ail gynnau. Rydym yn eithriadol o falch ein bod wedi bod o gymorth iddo ” meddai.

——————————————Diwedd Datganiad i’r Wasg —————————————–

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch gyda Deian ap Rhisiart ar 07786323618, tanycastell@hotmail.coHYPERLINK “mailto:tanycastell@hotmail.com”m neu Evie Wyn Jones ar 07979495736, eHYPERLINK “mailto:eviewynjones@yahoo.co.uk”vHYPERLINK “mailto:eviewynjones@yahoo.co.uk”iewynjones@yahoo.co.uk

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s