Croeso / Welcome

Mwndo Communication is a marketing company which offer specific services ranging from producing promotional films, training in social media and delivering media campaigns for businesses and public bodies.

Mae Cyfathrebu Mwndo yn gwmni marchnata sy’n cynnig ffyrdd penodol o hyrwyddo eich busnes trwy gynhyrchu ffilmiau byr hyrwyddol, hyfforddiant yn y cyfryngau cymdeithasol a chynnal ymgyrchoedd cyfryngol ar gyfer busnesau a sefydliadau cyhoeddus.

Advertisements